Zateplení Okálu

Rekonstrukce okálu se rozhodně neobejde bez zateplení. Svěřte zateplení svého domu odborníkům v oboru a ušetřete na vytápění

Kde jsou největší úniky tepla?

 • Okna = Starými okny uniká v průměru 35 až 40 % tepla. Jejich výměnou se výrazně sníží tepelné ztráty a pronikající hluk z ulice
 • Strop = Mezi obytným prostorem v přízemí a půdou jsou tepelné ztráty kolem 15 %
 • Obvodová stěna = Další 30 % podíl tepelné ztráty je fasádou, a to rovněž nedostatečnou izolací

Jak řešíme úniky tepla?

Zateplení neznamená jenom šetřit náklady na vytápění. Zároveň se prodlužuje životnost samotného topného systému, který v mrazivých dnech dokázal běžet téměř nepřetržitě. Zároveň s ušetřenými náklady šetříte životní prostředí.

Výměna oken

U oken to je jednoznačné, stačí vyměnit stará okna za vhodná plastová a nejlépe s trojsklem. Dodáváme kvalitní plastová okna Classic Design společnosti Sulko z Německých plastových profilu Rehau Geneo a zasklení trojsklem s Izolační vlastností skla: Ug=0,8. Okna zároveň splňují podmínky dotace zelená úsporám.

Zateplení stropu

U zateplení stropu je více možností izolace. Provedeme izolaci stropu foukanou čedičovou vatou, kde po vyřezání otvorů v podlaze půdy se izolace přepravuje vzduchovým přepravníkem na požadované místo a doplní se tak na celou výšku stropu. Další možností je demontáž podlahové dřevotřísky na půdě, odstranění původní izolace a doplnění nové do požadované výšky s lepšími izolačními vlastnostmi a následně se provede zaklopení OSB deskou.

Zateplení fasády

Kontaktní zateplení polystyrénem je nejpoužívanější způsob zateplení Okálu. K zateplení používáme výhradně tzv. šedý polystyrén, který ve srovnání s bílým polystyrénem má o 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti a splňuje normu pro získaní dotací z programu Nová zelená úsporám.

Na které části rodinného domu Okál se vztahuje dotace?

 • Výměna oken a vchodových dveří
 • Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem
 • Zateplení stávající podkrovní vestavby v podkroví foukanou čedičovou vatou
 • Zateplení stropu v přízemí foukanou čedičovou vatou
 • Zateplení sklepního stropu polystyrénem

Průběh zateplení fasády na Okálu

 • Výstavba lešení
 • Demontáž osinkocementových desek
 • Kontrola stávající dřevotřísky
 • Provedení hloubkové penetrace dřevotřísky
 • Demontáž dřevěného palubkového obložení ze štítů
 • Úprava štítových lati a následná montáž OSB desek
 • Montáž hliníkových základových lišt, cca 30 cm pod úroveň úložné spáry okálu a na štítový předěl
 • Lepení polystyrenu na speciální montážní pěnu k tomu určenou
 • Broušení spojů polystyrenu, frézování otvorů pro kotevní vruty, kotvení, zaklopení otvorů polystyrenovým víčkem
 • Úprava okenních špalet polystyrenem za použití APU lišt s tkaninou, pro vytvoření pevného, ale dilatačního spoje s okenním rámem. LT okenního profilu, profil se používá k začištění omítky na horním ostění a svodu vody ve svislém směru. Nedochází ke vzlínání vody po horní špaletě a k následnému odmrzání omítky v zimním období
 • Instalace rohových profilů s tkaninou
 • Celoplošná Instalace tkaniny se stěrkou
 • Po zaschnutí a vyzrání stěrky se povrch zkontroluje, případně se přebrousí. Následně se provede celoplošná penetrace základu pod samotnou omítku
 • Pokud je dohodnuto, před nanesením omítky se provádí nátěry střešních zavětrovacích plechů, podhledů, rýn a svodů
 • Finální nanesení fasádní omítky
 • Montážník ověří úplnost a kvalitu zhotoveného díla
 • Pověřený montážník a zákazník pak společně provedou předání hotového díla a podepíšou předávací protokol
 • Demontáž lešení
Seznam

Cenová nabídka zdarma!

Zdarma a nezávazně zpracujeme cenovou nabídku! V případě že budete s ní souhlasit, přistoupíme k osobnímu jednání pro doplnění detailu rekonstrukce.